fraternalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dosłownym, jak również relacje semiotyczne zachodzące między Wx oraz W2 i na odwrót, współgrają w wyrażeniu metaforycznym W, dochodząc do głosu w jego z kolei własnościach semiotycznych. Wspomniana oscylacja semiotyczna, właściwa użyciu metaforycznemu, w nieporównanie mniejszym stopniu występuje w wypadku wyrażeń genetycznie metaforycznych, a niemal zupełnie zanika w obrębie relacji fraternalnych. Widocznie fakt, iż wyrażeniom tym przysługuje samodzielna wartość leksykalna, sprawia, że stają się one bardziej niezależne od stosunków zachodzących w trójkącie metaforycznym i mogą funkcjonować poza jego obrębem...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy 1971. O użyciu wyrażeń, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.