frazem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 131—145. Skamieniałe grupy typu tener miedo itp. występują w zdaniu ze wstawionym przysłówkiem, przymiotnikiem, a nawet całym zdaniem. Elementy te odnoszą się do całości frazemu i nie naruszają jego zwartości. Zdaniem autora grupy te zachowują spoistość semantyczną nawet, gdy części ich pełnią całkowicie odrębne funkcje syntaktyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.