frazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od połowy lat sześćdziesiątych ukazuje się u nas coraz więcej opracowań pisanych w ujęciu teorii gramatyki generatywnej, przede wszystkim w wersji transformacyjnej standardowej (I. Bellert, R. Kagucka, K. 	Polański). W klasycznej czy standardowej wersji gramatyki transformacyjno-generatywnej do istotnych należy rozróżnienie między strukturą powierzchniową i strukturą głęboką. Pierwsza jest generowana przez podstawową część składnika syntaktyeznego, obejmującą reguły frazowe i słownikowe, struktury powierzchniowe zaś otrzymujemy ze struktur głębokich przez zastosowanie odpowiednich transformacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.