freetraderstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku ostoję freetraderstwa w Anglii stanowili przemysłowcy miasta Manchester, dlatego freetraderów nazywano również zwolennikami „manchesteryzmu". Uzasadnienie teoretyczne freetraderstwa zawierają dzieła A. Smitha i D. Ricarda. — 197...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.