frekwencyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tekstowe. Będzie to jednak tylko wyraz uwzględnienia pewnych możliwości potencjalnie tkwiących w systemie, pochodna zarejestrowania w naszym warsztacie analitycznym dalszych kolejnych etapów określonych struktur. Każda archaiczna czy po prostu wysoce skomplikowana konstrukcja, frekwencyjnie kwalifikowana jako pisana, ma prawo wstępu do języka mówionego, i vice versa (pomijając nawet zjawiska normalnej ewolucji języka, o których niżej) każdy kolokwializm, oceniany jako środowiskowy lub substandardowy, ma prawo wstępu w konwencji tej czy innej stylizacji do języka pisanego i raz zarejestrowany ma prawo oczekiwać zgodnej z całokształtem proponowanych ujęć gramatycznych interpretacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.