frekwentatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się, że pierwszy typ jest bardziej frekwentatywny, informuje o czynności nieaktualnej, podczas gdy drugi (konstrukcje z adverbium duratywnym) może być rozumiany bądź nieaktualnie (dostaje zastrzyk trzy razy w ciągu tygodnia), bądź aktualnie, czynność jest w tym wypadku ściśle określona: Trzy razy w ciągu tygodnia miał zrobiony zastrzyk. Aktualność jest podkreślona przez aspekt doko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Topolińska, Zuzanna, Grochowski, Maciej (red.) 1973. Liczba, ilość, miara. Materiały Konferencji Naukowej [...], Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.