frenezja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takie też mniejwięcej entuzjastyczne o uniwersalizmie anglosaskiego genjuszu wyobrażenie żywili jawnie lub skrycie, dyskretnie lub z frenezją kontynuator o wie Taine’a w studjum i w znawstwie Albjonu: Ch. Morice, E. Hennequin, T. Wyzewa i inni literaci, którzy intelektualnej Francji uprzystępniali, komentowali i zalecali duchowe obcowanie z reprezentantami hemisfery anglosaskiej. I trzeba ostatecznie stwierdzić, że i ta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.