freonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ch. mogą mieć bardzo różne wymiary i bardzo różny skutek chłodniczy — od wielkich ch. przemysło¬ wych do najmniejszych ch. szafkowych, stosowanych w chłodniach szafkowych (—> chłodnia). Zależnie od rodzaju czynnika chłodniczego rozróżnia się ch. amoniakalne, parowe, powietrzne, freonowe itp...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.