freudyzm-teoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Amerykański socjolog, profesor Stanford University, Richard La Piere w książce The Freudian Ethic (London 1960) stawia interesującą tezę, że pomimo pewnej dewaluacji freudyzmu-teorii naukowej, freudyzm jako baza ideologii społecznej ma wielki, niemal decydujący wpływ na kształtowanie się charakteru i struktury społeczeństw zachodnich. Dotyczy to zwłaszcza amerykańskiego stylu życia w jego najnowszym wydaniu z lat powojennych. Nie będąc psychologiem, La Piere zajmuje się głównie społecznymi skutkami tego, co można by jakoś skrótowo określić jako filozoficzno-etyczną warstwę freudyzmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.