frezerka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dinie itd. Chcę, aby czytelnicy mnie dobre zrozumieli: podkreślam nie ilość książek przeczytanych przez A. Lukianową (przeczytała o wiele 'więcej), ale chcę zwróęić uwagę na różnorodność zainteresowań, cechujących prostą robotnicę, frezerkę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.