frondysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FRONDA, franc, ruch polit. 1648-53 przeciw regencji Anny Austriaczki i Mazariniego. Fronda parlamentu, zw. też starą Frondą (VIII 1648—III 1649) była wystąpieniem mieszczaństwa i urzędników przeciw ograniczeniom praw —remonstracji parlamentu i podatkom; frondyści żądali zabezpieczenia wolności osobistej, zniesienia intendentów król. Ich wystąpienia objęły Paryż oraz prowincję i spowodowały ucieczkę Anny Austriaczki do Saint Germain. Nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.