frondzista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) III 	Zjazd Związku Młodzieży Postępowe j-Niepodległościowej w grudniu 1911 r.111 rozważał możliwość nawiązania bliższego kontaktu z frondzistami112, zaś o wyraźnym złagodzeniu stosunków ze Zjednoczeniem mówi w swoim sprawozdaniu Zarząd Główny związku 113...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Ładyka, Teodor 1972. Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906-1914, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.