frymarczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzeń pod pieczęcią tajemnicy. Pismo, które wychodzi za koło poufałych, cały wdzięk swój traci. Każda prawie rodzina posiada swoje pamiętniki, a każde nowe pokolenie prowadziło je dalej w cichości bez frymarczenia podaniami i tajemnicami, które w spadku od przodków odbierało. Nadto język polski tak giętki, tak płodny, szczególnie przystaje do stylu listowego. Mickiewicz nazwał go konwersacyjnym,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.