ftizjatria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SOKOŁOWSKI: 1) Stanisław (ok. 1537—93), profesor teologii i wymowy w Akad. Krak., kaznodzieja nadworny Batorego; pisał w języku łac. katolickie dzieła apologetyczne; De verae et fahae ecclesiae discrimine; Z) Alfbed (1850—1924), lekarz, pionier ftizjatrii poi.; 3) Wasilij D. (ur. 1897), marszałek radź., bohater Zw. Radź., od 1931 członek KPZR, w okresie 11 wojny świat, dowódca frontu, 1946—49 nacz. dowódca wojsk radź. w Niemczech, od 1952 szef sztabu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.