funkcjonalno-gatunkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) społecznych, w różnych sferach i na różnych płaszczyznach życia zbiorowego w odniesieniu do różnych form współżycia i współdziałania różnych jednostek społecznych. W cywilizacji współczesnej, dysponującej wieloma technikami przekazu i znaczną ilością rozmaitych systemów komunikacji, funkcjonalne zróżnicowanie form czy typów komunikacji i funkcjonalno-gatunkowe zróżnicowanie komunikatów zależne jest w dużej mierze od zróżnicowania owych systemowych form komunikowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lalewicz, Janusz 1985. Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.