funkcjonalno-gramatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W badaniach lingwostylistycznych konteksty funkcjonalne ujmowane są jako złożone funkcjonalno-gramatyczne komponenty tekstu. Ich organizacja językowa może być objęta analizą lingwistyczną. Ma to szczególne znaczenie dla tekstologii, ponieważ niektóre teksty są tak obszerne i złożone kompozycyjnie, że jako całości z trudem poddają się analizie językoznawczej bądź nie poddają się jej w ogóle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.