furgonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Mój drogi — mówi — zrobiłeś aktorkę z operetki baronową, co jest taką samą nieprzyzwoitością, jak gdybyś chlebopieka lub furgonistę zrobił lajbgwardzistą. Nie uszanowałeś przepisu, więc straciłeś posadę i przyjaciół...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1962. Kroniki. T. 12, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.