gałęziowo-czasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyznaczenie optymalnej alokacji (gałęziowo-czasowej struk tury) zasobów miejscowych polega na określeniu takieg< zbioru wielkości LriKt), Ń,y(() oraz zbioru Yf(e), dla którycl wartość kryterium wyboru będzie największa. W rozwiązanii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klasik, Andrzej 1974. Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.