gałganowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) '1/ szansa, szczęście; 2/ fig. wena, dobry humor' /Być przy sztosie, w sztosie/; szują ra.in. 'nikczemny, plugawiec, szubrawiec'; szujowaty 'nikczemny, gałganowaty' /też szuJowato/; szumowiny m.in. fig...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Preyzner, Marcin (red.) 1986. Język. Teoria – dydaktyka. Materiały VII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków [...], Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.