galicjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) może mieć czasem warunki stania się własnością ogólnonarodową. Ale ten temat, raz poruszony, nie miałby końca, mnie zaś szło tym razem tylko o gramatyczne cechy z zakresu głosowm, odmian czy składni. Co do nich więc należy stwierdzić, że galicjanizmy zupełnie tu nie istnieją, a wytykane «błędy» obejmują zawsze także jakąś część b. Królestwax), nierzadko szeroko pojęte Kieleckie i Zagłębie, czyli całą Małopolskę. Ko, a gdybyśmy te właściwości nazwali nie galicyjskimi ale małopolskimi, albo też południowo-polskimi, to nawet w oczach pseudokulturalnego ogóiu osłabłaby wisząca nad nimi klątwa, ludziom zaś znającym historię polszczyzny literackiej nasuw ać by się musiało za każdym razem pytanie, czy przypadkiem ta lub owa małopolska postać nie ma już nabytego, a więc lepszego od innych prawa do tytułn «ogólnopolskiej»...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1955. Wybór pism polonistycznych. T. 2. Studia wyrazowe, Wrocław ; Kraków, Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.