galut

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) DIASPORA [gr.], rozproszenie jakiejś narodowości wśród innej, rozproszenie wyznawców jakiejś religii wśród innowierców; w węższym znaczeniu rozproszenie Żydów poza Palestyną w starożytności i średniowieczu (-*■ galut); d. nazywa się także spoieczność rozproszonych wierzących lub terytorium, na którym żyją...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.