gargantuizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ż/ fikcyjność, ż/ fikuśność, ż/ filantropijność, ż/ filigranowość, ż/ filisterstwo, n/ filmowość, ż/ filuteria, ż/ fil u tern ość, ż/ finansowość, ż/ finezja, ż/ finezyjność, ż/ fircykowatość, ż/ fitotoksyczność, ż/ flakowatość, ż/ flegma ty czność, ż/ fonologiczność, ż/ foremność, ż/ formalność, ż/ format, m/ fosfory czność, ż/ fotogeniczność, ż/ fragmentaryczność, ż/ frajerstwo, n/ frakcyjność, ż/ francuskość, ż/ frankofilstwo, n/ frantostwo, n/ frykatywność, ż/ frywolność, ż/ fugatywność, ż/ funkcjonalność, ż/ funkcyjność,ż/ gadatliwość, ż/ gadulstwo, n/ galanteria,ż/ galaretowatość,ż/ gapiostwo, n/ gapiowatość, ż/ gargantuizm, m/ gawędziarstwo, n/ gburowatość, ż/ gderliwość, ż/ genialność, ż/ geometryczność, ż/ germanofilstwo, n/ germanofobia, ż/ germanomania, ż/ gerontofilia, ż/ gęstość, ż/ gibkość, ż/ giętkość, ż/ gigantomania, ż/ gigantyczność, ż/ gigantyzm, m/ gładkość, ż/ głębokość, ż/ głośność, ż/ głupota, ż/ gnuśność, ż/ godność, ż/ godziwość, ż/ gołosłowność, ż/ gonność, ż/ gorączkowość, ż/ gorliwość, ż/ gorzkość, ż/ gospodarność, ż/ gościnność, ż/ gotowość, ż/ gómolotność, ż/ górność, ż/ górzystość, ż/ gracja, ż/ grafomania, ż/ grafomaństwo, n/ gramatyczność, ż/ grandilokwencja, ż/ groszoróbstwo, n/ groteskowość, ż/ grubiańskość, ż/ grubiaństwo, n/ grubiaństwo, n/ gruboskórność, ż/ grubość, ż/ gruboziamistość, ż/ grudkowatość, ż/ gruntowność, ż/ gruzełkowatość, ż/ grzeczność, ż/ grzybożywność, ż/ gustowność, ż/ guzowatość, ż/ gwałtowność, ż/ gwarowość, ż/ gwiazdorstwo, n/ hałaśliwość, ż/ hamletyzm, m/ haniebność, ż/ hardość, ż/ harmoniczność, ż/ harmonijność, ż/ hartowność, ż/ heliotropizm, m/ hermafrodytyzm, m/ hermetyczność, ż/ hermetyzm, m/ heroiczność, ż/ heroizm, m/ heterodoksalność, ż/ heterofilia, ż/ heterogamia, ż/ heterogenia, ż/ heterogeniczność, ż/ heteroseksualizm, m/ heurystyka, ż/ hierarchiczność, ż/ hieratyczność, ż/ hieratyzm, m/ higiena, ż/ higrofobia, ż/ higroskopijność, ż/ hiperboliczność, ż/ hiperbolizm, m/ hiperkrytycyzm, m/ hiperpoprawność, ż/ hipokryzja, ż/ hipomania, ż/ hipotetyczność, ż/ historyczność, ż/ hojność, ż/ hołdownictwo, n/ homeostaza, ż/ homogamia, ż/ homogenia, ż/ homogeniczność, ż/ homojotermia, ż/ homomorfizm, m/ homonimia, ż/ homoseksualizm, m/ honor, m/ horyzontalizm, m/ horyzontalność, ż/ humanitarność, ż/ humanitaryzm, m/ humor, m/ huraoptymizm, m/ hurapatriotyzm, m/ hydrotropizm, m/ identyczność, ż/ ideowość, ż/ idiochromatyzm, m/ idiolatria,ż/idiomorfizm,m/ idiosynkrazja, ż/ idioty czność, ż/idiotyzm, m/ idolatria, ż/ idyliczność, ż/ ignorancja, ż/ ilustracyjność, ż/ ilustratywność, ż/ ilustratywność, ż/ iluzoryczność, ż/ iluzyjność, ż/ imaginacja, ż/ imbibicja, ż/ imienność, ż/ imitatorstwo, n/ immanentność, ż/ immobilizm, m/ imperatywność, ż/ imperializm, m/ impotenta, ż/ impresyjność, ż/ impulsywność, ż/ inchoatywność, ż/ incydentalność, ż/ indolencja, ż/ indukcyjność,ż/ indyferencja,ż/ indyferentność,ż/ indyferentyzm,m/ indywidualizm, m/ indywidualność, ż/ infantylność, ż/ inicjalność, ż/ inkompetencja, ż/ inność, ż/ inscenizacyjność, ż/ integralność, ż/ intelekt, m/ inteligencja, ż/ intensywność, ż/ interdyscyplinarność, ż/ interesowność, ż/ interseksualizm, m/ intersubiektywność, ż/ interwencjonizm, m/ intratność, ż/ introwersja, ż/ intymność, ż/ inwazyjność, ż/ inwencja, ż/ irracjonalność, ż/ irrealizm, m/ istotność, ż/ izokefalizn, m/ izolacjonizm, m/ izolacyjność, ż/ izostrukturalność,ż/ izotermia, ż/ izotropia,ż/jadowitość,ż/jajorodność, ż/ jajożyworodność, ż/ jałowość, ż/ jamistość, ż/ japońskość, ż/ jarmarczność, ż/ jasełkowość, ż/ jaskrawość, ż/ jasność, ż/ jawność, ż/ jednakowość, ż/ jednoczesność, ż/ jednogłosowość, ż/ jednokierunkowość, ż/ jednokładność, ż/ jednokreślność, ż/ jednokrotność, ż/ jednolitość, ż/ jednomyślność, ż/ jednooczność, ż/ jednopłaszczyznowość, ż/ jednorazowość, ż/ jednoręczność, ż/ jednorodność, ż/ jednostajność, ż/ jednostkowość, ż/ jednostronność, ż/ jedność, ż/ jednotorowość, ż/ 219...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.