gatunkowo-stylowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Za najistotniejszą cechę tekstu uważam — poza podzielnością na temat i remat — kwalifikację gatunkowo-stylową. Za Daneśem (1874) przyjmuję, że podział na temat i remat dotyczy tekstu (zdania jako funkcjonalnego składnika tekstu), jest zatem domeną zainteresowania tekstologii, a nie składni zdaniowej. Na obowiązkowy podział tematyczny, tworzący...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy, Boniecka, Barbara (red.) 1998. Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.