gderacz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czujesz to sam dobrze, ale nie śmiesz tak śmiało powiedzieć jak stary gderacz. . . . Nie zgadzam się na to co w ostatnim numerze powiedzieliście o obywatelach Księstwa, że odjechali w czasie cholery. Jeżeli to było wyjątkiem, więcój powinno było być miejsca dla pochwały niż nagany, a jest przeciwnie. Wreście, z góry potępiać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.