gdysiejszy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gdysiejszego wodza chłopskiego powstania przeciw Popielowi. Uwolniony z więzów „gromadzki’’ król pobudza chłopów do rozprawy ze szlachtą. Prowadzi ich do krwawej rzezi galicyjskiej. Zaślepieni zemstą stanową chłopi nie dostrzegli, że występując przeciw szlachcie, burzą wznoszony gmach ojczyzny. Poznanie istoty czynu przyszło dopiero w chwili, gdy izba „siermiężnego króla” pełna już była ściętych głów szlacheckich...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.