geelowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) firer 17, 170 fizylierka 42, 176 F-ka 95, 177 flajsz 148, 170 ftandryjec 42, 175 flara 100-102, 172 floks 16, 170 foka 95, 170 foks 16, 170, 171 foksdojcz 16, 170 foksterier 16, 188 fokstrot 16, 188 folks 16, 170 folksdojcz 17, 170, 228 folksdojtczka 17, 176 folksdoł 17, 170 folkslista 156, 164, 170, 171 forteca 95, 189 frankista 17, 175 frontownik 43, 173 fryc 17, 173 fuehrer 17, 170 fujarka 70, 189 fuhrer 17, 170 fiirer 17, 170 gacek 156, 189 gad hitlerowski 17, 180, 227 gadzinowiec 126, 178 gadzinówka 126, 178 gajowy 43, 188 gajówka 118, 189 galanteria 100, 189 gammon 70, 172 gamoń 70, 172 gapa 156, 189 garnek 100, 189 garnuszek 71, 189 gaulista 43, 175 gaul[l)istowski 188 gazdówka 104, 189 gazetka 126 gaży sta 43, 175 gąsienice 92, 189 geelowiec 43, 175 geelowski 188 gelowiec 43, 175, 228 German 17 gestapiak 17, 174 gestapo 32, 170, 174, 228 gestapowiec 17, 175, 228 gestapowski 188 getto 133, 174 gigant ofon 126, 179 gimnastiorka 151, 173 glejt 126, 189 glina 71, 148 głupi czas 156, 180 gnat 71, 189 godzina policyjna 156, 174, 228 godzina „ W” 104 goliat 71, 170 148, 174 gołębiarz 18, 188 gołębnik 133, 189 goniec 43, 188 gorzelnia 133, 189 gorzelnik 148, 188 gość 43, 188 gozdawiak 18, 174, 188 góral 43, 153, 188, 189 górka 134, 189, 226 grabarz 157, 188 graj szafa 127, 179 granatnik 43, 188 granatowa policja 32 granatowy 18, 188 granatowy lokaj 18, 180, 227 granatowy łajdak 18, 180, 227 grasowanie 157, 189 grat 71, 92, 189 grenadier 44 grenadier pancerny 44, 180 griszkowiec 44, 175 groch 7, 71, 189 Berta 71, 180...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pluta, Feliks 1975. Język polski w okresie drugiej wojny światowej. Studium słowotwórczo-semantyczne, Opole : Opolskie TPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.