gejzeryt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MARTWICA: 1) med. nekroza — obumarcie części żywego organizmu; 2) le.in. pozbawiona kory, martwa powierzchnia na obwodzie drewna; 3) bot. m. korkowa --korowina; 4) geol. porowata skala osadowa pochodzenia chem., m. krzemionkowa, gejzeryt, nawar krzemionkowy — zbudowana z bezpostaciowej krzemionki (opalu), wydzielającej się ze źródeł gorących (gejzerów) w okolicach wulkanicznych; m. wa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.