genealogista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otóż przed rewolucją zabiegał usilnie o wstęp na dwór królewski, ale genealogiści, mający w .tej 'Sprawie głos decydujący, stwierdzili, iż rodzina de Beauharnais na to nie zasługuje. Jej szlachectwo i tytuł są nader świeżej daty. Przed kilkudziesięciu jeszcze laty była to rodzina zamożna, ale mieszczańska! Heraldycy orzekli nawet, iż szlachectwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ruszczyc, Marek 1991. Napoleon i Józefina, Warszawa : Delikon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.