generalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 str. 83. świadczyła, że gotową jest nie traktować generalizacji zobowiązań względem mniej* szóści narodowych jako warunku przed* wstępnego i że będzie prosiła tylko o trak* towanie go iunctim między generalizacją, a projektem procedury de lege ferenda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.