generatywno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) może być tu gramatyka funkqonalna S. Dika. Podział gramatyki na komponenty i algorytmiczna w swym charakterze derywacja struktur i wyrażeń predykatowo-argumentowych przywodzą na myśl podział gramatyki na moduły a la N. Chomsky. Jest to w istocie model generatywny o nachyleniu funkcjonalnym; podobnie zresztą rzecz się ma z „generatywno-funkcjonalną” gramatyką P. Sgalla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kardela, Henryk, Muszyński, Zbysław (red.) 1991. Noam Chomsky: inspiracje i perspektywy, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo