genetyczno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zakwestionowawszy w ten sposób ideę determinacji przyczynowej autor proponuje na jej miejsce genetyczno-funkcjonalną koncepcję wzajemnych więzi między kontekstem obiektywnym a subiektywnym. Autor zaczyna od stwierdzenia, iż nie ma żadnych podstaw, aby przyjąć, „(...) że Marks stosował wyjaśnienie faktów jednostkowego powstawania określonych, nowych idei, współ wyznaczających subiektywne konteksty odpowiednich działań, przez wskazanie ich społeczno-ekonomicznych przyczyn lub relacji funkcjonalnych” (s. 247). Wynika stąd, że wedle autora, subiek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo