geodezyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ilustrację. Oto twierdzenie Hawkinga: Niech będzie dana dowolna czasoprzestrzeń M o następujących własnościach: (a) dla każdego czasopodobnego wektora £a zachodzi związek 0 ; b) M zawiera zwartą trójwymiarową podprzestrzeń S; c) dywergencja pola wektorów generowanych przez S jest ściśle dodatnia na S, wówczas czasoprzestrzeń M jest geodezyjnie czasowo niezupełna. Geodezyjna czasowa niezupełność oznacza, że osobliwości pojawiają się nie w przestrzeni, lecz w czasowym „wymiarze” czasoprzestrzeni M...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.