geograficzno-etnograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ani nikt inny w Polsce Germanji nie zna. Spopularyzowali ją tu dopiero humaniści niemieccy, być może już Henryk Bebel, w każdym razie Konrad Celtis osobiście (w Krakowie 1489—1491), a Beatus Rhenanus przez swe dzieło Rerum Germanicarum libri III (1531). Ślady tej znajomości można już znaleźć w Tractatus de duabus Sarmatiis (1517) Macieja Miechowity, a przedewszystkiem w monografji geograficzno-etnograficznej biskupa warmińskiego Marcina Kromera, napisanej wnet po r. 1555, a wydanej w Kolonji i Bazylei w r. 1577 (po nieudanem wydaniu frankfurckiem z r. 1575) p. t.: Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et república regni Polonici libri duo (Polska, czyli o położeniu, ludach, obyczajach, urzędach i o rzeczy pospolitej królestwa polskiego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Słabek, Henryk 1978. Polityka agrarna PPR. Geneza, realizacja, konsekwencje, wyd. drugie poszerz., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo