geohistoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) neralna czy „wszechhistoria”, stworzyć by mogły trzy proponowane przezeń aspekty historyczno-czasowe: pierwszy, to długotrwały okres geohistorii determinujący na wiele stuleci stosunek człowieka do jego środowiska geograficznego; drugi, to progresywne przepT brażenia struktur ekonomicznych i psychicznych stanowiących zróżnicowane podłoże każdej cywilizacji, wreszcie trzeci, to „czyste zdarzenia”, reprezentujące historię udramatyzowaną. 1:;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Elektorowicz, Leszek 1973. Motywy zachodnie, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.