geometryzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kofagi cesarskie Konstantyna W. i jego rodziny). W plastyce, którą cechowało dotychczas realistyczne przedstawienie rzeczywistości, pojawiły się tendencje do świadomego jej wypaczania (statyka, symetria i frontalizm scen figuralnych, hierarchiczne proporcje, nienaturalne powiększanie oczu dla zwiększenia ekspresji, geometryzowanie woluminu postaci). Rzymskie rzemiosło artyst. celowało w zakresie gliptyki (kamee z przedstawieniami mit. i portretami),...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.