germanofilia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „absolutną spontaniczność” (por. RwH, 359 i 368). „Rzecz interesująca jednak, że walka romantyzmu niemieckiego 0 człowieka była naprawdę walką o potęgę narodu niemieckiego” {RwH, 369 i podobnie 359). Faszyzm wywodzi się w prostej linii z romantyzmu. Przed germanofilią - jako sprzeczną z interesem ludzkości - Kroński bezustannie ostrzega...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janion, Maria 2000. Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa : Sic!
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.