gestapowsko-esesowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polska mowa, polska poezja, polska sztuka. Wstęp do tych kin zakazany jest Polakom, w teatrach przed publicznością złożoną z niemieckich żołdaków, z okupacyjnych katów gestapowsko-esesowskich, grają prowincjonalni niemieccy aktorzy ordynarne hitlerowskie szmiry. „Nur für Deutsche” są letniska polskie — w Zakopanem, tej perle gór polskich, wszystkie większo hotele i pensjonaty zaznaczają w ogłoszeniach: „Polaków się nie przyjmuje”. ’...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lang, Roman 1944. Swastyka nad Polską, Moskwa : Nakł. Związku Patrjotów Polskich w ZSRR
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.