gewiszer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poprawę form gramatycznych i że dopiero od niego ein gewiszer Mroziński swoich gramatycznych nauczył się zasad, a przecież ów ein gewiszer Mroziński, jako głęboki badacz i znawca języka naszego, znany jest całej polskiej powszechności, a imię jego jako gramatyka od wszystkich z uszanowaniem jest wspominane. Nie wahamy się utrzymywać, że gdyby P. Mrongowius lepiej był zgłębił myśli Mrozińskiego, nie byłby pewnie twierdził, że w tern właśnie błądzi, w czem się od niego różni, jak to w przedmowie do tłumaczenia Ksenofonta oświadcza”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieńkowski, Wiesław 1983. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka, wyd. 2, rozszerz. i popraw., Olsztyn : Wyd. Po­je­zierze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.