gierszowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niezmiernie ciekawe jest porównanie ankiety Giersza z nazwami podanymi przez Wojciecha Kętrzyńskiego w publikacji Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckimi, Lwów 1879 — tym ciekawsze, że Kętrzyński powołuje się na drukowane współcześnie publikacje gierszowskie jako na jedno z najważniejszych źródeł, z krórych czerpał. Dosłownie (na s. 16 op. cit.) tak pisze o Gierszu: „Publikacje p. Giersza zawierają bogaty materiał nazwr miejscowych, odnoszący się do wszystkich niemal powiatów mazurskich”, a dalej (na s. 17): „Z tych tygodni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabrocki, Ludwik 1980. U podstaw struktury i rozwoju języka. At the Foundation of Language Structure and Development, Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.