glebogryzarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) GLEBAE ADSCRIPTI [łac. przypisani, przywią- w lecznictwie; niektóre trujące, zani do ziemi], w średniowieczu chłopi poddani od- GLIKURONOWY KWAS, kwas dwukarboksylowy bywający pańszczyznę u pana, nie mogący bez jego powstający przez utlenienie glikozy; produkt przezgody opuścić ziemi. miany cukrów w organizmach żywych; w stanach choGLEBOGRYZARKA —frezarka. robowych spotykany w moczu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.