glicerol-woda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobnie trwałymi reagentami są glicerol-woda i glicerol-etanol. Ich punkt topnienia jest również niski i rekrystalizacja szybka. W razie konieczności podgrzewania należy przestrzegać, aby było ono krótkotrwałe i bardzo delikatne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystrek, Jan 1972. Zarys lichenologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.