glicynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (L.K.) hiperglicynemia, niejednorodna grupa zaburzeń przemiany, prowadząca do zaburzeń rozwoju fizycznego i psychicznego. Typ I h. przebiega z hiperglicynurią i nawracającymi epizodami kwasicy. Defekt polega na braku karboksylazy propionylo Co —A. Typ II przebiega z obniżonym wydalaniem szczawianów w moczu. Defekt w tych przypadkach dotyczy niedoboru oksydazy glicynowej. (I.W.) hiperkinetyczna psychoza -> psychoza hi perki netyczna hiperkinetyczno-akinetyczna psychoza -* psychoza hiperkinetyczno-akinetyczna hiperkineza, hyperkinesis, wzmożenie czynności ruchowych, spotykane w stanach pobudzenia psychicznego, np. w stanie maniakalnym, w -*■ zapaleniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.