glino-cajg

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żowoskórych Zawadów. To powinni być Zawadowie zanurzeni i w pomarańczach, figach, cytrynach i wszelkim dobrym jedze- ' niu, zanurzeni po uszy, utopieni w dobrobycie za tamten brak, 1 za tamten ciężki jak ziemia glino-cajg. Dałem im swoje ogromne zmęczenie w mizernym, sinoskórym ciele, aby się od •niego odbili piękni * Zawadowie, którzy powstaną ze Staszka i z dzieci Staszka, i z wnuków Staszka” (s. 131)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marzec, Anna 1983. Proza Juliana Kawalca, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.