glino-krzemianowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I. 	Kwaśne a. krzemionkowe (dawniej nazywane dynasowymi) o lepiszczu wapiennym, wapienno-żelazistym, rzadziej glinowym, b. glino-krzemianowe 1. kwarcowo-szamotowe, 2. szamotowe (zawierające do 46% A1203), 3. szamotowe o dużej zawartości A12Ó3 (powyżej 46%, zwykle 50 -4- 60%), c. z węglika krzemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tokarski, Zbigniew 1964. Materiały ogniotrwałe. Produkcja, metody badań, zastosowanie, wyd. 3 popraw. i uzup., Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.