globalizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tendencje globalizacyjne zaczęły kiełkować wraz z rozwojem idei uniwersalistyczno-humanistycznych, którym dała początek rewolucja francuska. Zasadniczego przyśpieszenia nabrały w 20. wieku, czego wyrazem było umiędzynarodowienie gospodarki oraz procesy integracyjne w Europie, Ameryce i Azji. Dzisiaj, za sprawą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziś - Dziś. Przegląd Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.