glossematyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A. Martinet, Podstawy lingwistyki strukturalnej, Warszawa 1970; A. Marouzeau, Lexique de la terminologie linguistique, 3-e édition, Paris 1951). W glossematyce morfem jest rozumiany jako element płaszczyzny treści — funkcja gramatyczna wyrażana przez końcówki fleksyjne (por. L. Hjelmslev, Prolegomena to a theory of language, Transi, by F. J. Whitfield, Bloomington 1953; K. Togeby, Structure immanente de la langue française, Paris 1965)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.