glottodydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kładąc podwaliny pod glottodydaktykę Zabrocki określił jednoznacznie specyfikę dydaktyki języków obcych i oddzielił ją wyraźnie od dydaktyki ogólnej. Koncepcje swoje odnośnie do tego problemu przedstawił m. in. w artykule Dydaktyka ogólna a dydaktyka języków obcych (Dydaktyka Szkoły Wyższej 3—4/1969, ss. 3—35). Teorie glottodydaktyczne prof. Zabrockiego znalazły szeroki oddźwięk i zjednały mu uznanie nie tylko w gronie akademickim, ale również wśród nauczycieli języków obcych. A. F. Eppert w Lexikon des Fremdsprachenunterrichts (Bochum 1973, s. 116) wymienia go jako twórcę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo