glutaminizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) furkacja, ż/ przeprowadzać(B)/Nl(D) furora, ż/ robić(B) fuszerka, ż/ robić(B) fuzja, ż/ dokonać(D)/Nl(D) gabaryt, m/ mieć(B,lmn)/MOD gadka, ż/ opowiadać(B,lmn) gafa, ż/ popełnić(B) gag, m/ robłć(B,lmn) gala, ż/ być w(Ms), wystąpić w(Ms) galimatias, m/ narobić(D) galop, m/ być w(Ms) galopka, ż/ wykonać(B), zatańczyć(B) galwanizacja, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulec(C) galwanochromia,ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D),stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulec(C) galwanokaustyka,ż/przeprowadzić(B)/Nl(D),stosować(B)/Nlw(Ms),poddać(C)/Nl(B), ulec(C) galwanostegia, ż/ przeprowadzać(B)/Nl(D), stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulec(C) galwanotaksja, ż/ ulegać(C) galwanoterapia, ż/ stosować(B)/Nlu(D);w(Ms), poddać(C)/Nl(B), poddać się(C) gałgaństwo, n/ popełnić(B) gastroskopia, ż/ wykonać(B)/Nl(D), poddać się(C) gastrostomia, ż/ wykonać(B)/Nlu(D), poddać się(C) gastrulacja, ż/ ulegać(C) gawęda, ż/ opowiadać(B), wdawać się w(B,lmn) gawędka, ż/ prowadzić(B)/Nlz(N) gawot, m/ wykonać(B), zatańczyć(B), zagrać(B) gazdostwo, n/ pełnić(B), mieć(B) gazyfikacja, ż/ przeprowadzać(B)/Nl(D), ulec(C) generalizacja, ż/ dokonać(D)/Nl(D) geometryzacja, ż/ stosować(B)/Nlw(Ms) germanizacja, ż/ przeprowadzać(B)/Nl(D), poddawać(C)/Nl(B), ulegać(C) gest, m/ wykonać(B)/MOD gęgnięcie, n/ wydać(B) gierka, ż/ prowadzić(B,lmn)/MOD gimnastyka, ż/ robić(B) glutaminizacja, ż/ stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) głodówka, ż/ podjąć(B) głos, m/ dać(B), wydać(B), oddać(B)/Nlna(B) głód, m/ zaznać(D), cierpieć(B), odczuwać(B), mieć(B)/Nl(D) głupstwo, n/ gadać(B,lmn), pleść(B,lmn), palnąć(B), mówić(B,lmn), opowiadać(B,lmn), zrobić(B), popełnić(B), narobić(D,lmn)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.