glutation

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We wszystkich przemianach biologicznych świata roślinnego i zwierzę* cego, przebiegających przy udziale procesów utlenienia i odtleniania, odgrywają czynną rolę związki samo-utleniające się, spośród których do najlepiej zbadanych należy glutation (gl.). Gl. składa się z cysteiny, kwrasu glutaminowego i glikokolu i występuje w postaci odtlenionej jako trójpeptyd i utlenionej jako sześciopeptyd; przejście jednej postaci w drugą warunkuje przenoszenie tlenu i wodoru. Dalecy jesteśmy na razie od wszechstronnego poznania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.