gniotowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) też systematyka organizmów. Przegląd systematyczny świata roślin * (wg Wettsteina, skrócony) Typ: Rozprątki, Schizophyła Klasy: Sinice, Cyanophyta, Schizophyceae Bakterie, Bacteria, Schizomycetes Typ: Wiciowce roślinne, Monadophyta Klasy: Eugleny, Eugleninae Bruzdnice, Dinoflagellatae Typy: Śluzówce, Myxophyta Sprzężnice, Conjugatophyta Okrzemki, Bacillariopnyta, Diatomae Brunatnice, Phaeophuta Krasnorosty, Bhodopnyta Plechowce właściwe, Euthallophyta Klasy: Zielenice, Chlorophyceae Grzyby, Ftingi Podklasy: Glonowce, Phycomycełes Workowce, Ascomycetes Podstawczaki, Basidiomycetes Grzyby niedoskonale, Fungí imperfecti Klasa: Porosty, Lichenes Typ: Organowce, Cormophyta Gromada: Rodniowce, Archegoniatae Podgromada: Mszaki, Bryophyta Klasa: Mchy, Musci Rząd: Torfowce, Sphagnales Klasa: Wątrobowce, Hepaticae Podgromada: Paprotniki, Pteridophyta Klasy: Psylofity, Psilophytinae Widłaki, Lycopodiinae Członowe, Arłiculatae Rząd: Skrzypowce, Equisetales Klasa: Paprocie, Filicinae Gromada: Kwiatowe, Anthophyta Podgromada: Nagozalążkowe, Gymnospermae Klasy: Paprocie nasienne, Pteridospermae Sagowce, Cycadinae Benetyty, Bennettitinae Kordaity, Cordaitinae Miłorzębowe, Ginkgoinae Iglaste, Coniferae Gniotowce, Gnetinae Podgromada: Okrytozalążkowe, Angiospermae Klasa: Dwuliścienne, Dicotylédones Podklasa: Wolnopłatkowe, Choripetalae obejmuje np. rzędy: Bukowce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.